Mateusz Wysocki

MATEUS
Z WYSO
CKI

#GRAPHIC#DESIG NER

#PROJEK
TY GRAFI
CZNE

NIC CIEKA
WEGO

Nazywam się Mateusz Wysocki i podobno jestem grafikiem. Projektuję skomplikowane logo, brzydkie ulotki, okropne katalogi i paskudne grafiki pod Media społecznościowe. Nie znam się na grafice, a portfolio pobrałem z Internetu. Z reguły moi klienci mają więcej doświadczenia w projektowaniu ode mnie i potrzebują tylko mojej osoby w postaci narzędzia obsługującego program graficzny. A tak na poważnie to...
#PORTF
OLIO
STR
EFA
NAU
KI
RÓŻ
NO
RAK
IE

MATEUSZ WYSOCKI

#GRAPHIC DESIGNER

NIC CIEKAWEGO

Nazywam się Mateusz Wysocki i podobno jestem grafikiem. Projektuję skomplikowane logo, brzydkie ulotki, okropne katalogi i paskudne grafiki pod Media społecznościowe. Nie znam się na grafice, a portfolio pobrałem z Internetu. Z reguły moi klienci mają więcej doświadczenia w projektowaniu ode mnie i potrzebują tylko mojej osoby w postaci narzędzia obsługującego program graficzny. A tak na poważnie to...
#PORTFOLIO
STREFA NAUKI
SOCHOCIN
SOCHOCIN

CIECHANÓW

LOGOFOLIO
RÓŻNORAKIE